قبولی > دسته بندی کتاب ها > کارشناسی ارشد

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تمامی رشته ها

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال تئوری های مدیریت

تئوری های مدیریت انتشارات پوران پژوهش

٪۷۹
۳۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال بانک سوالات مهندسی کامپیوتر (جلد۱)

بانک سوالات مهندسی کامپیوتر (جلد۱) انتشارات نصیر

٪۵۱
۱۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات انتشارات پوران پژوهش

٪۷۶
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ریاضیات کاربردی

ریاضیات کاربردی انتشارات پوران پژوهش

٪۴۸
۲۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال بررسی سیستم های قدرت

بررسی سیستم های قدرت انتشارات نصیر

٪۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آمار کاربردی

آمار کاربردی انتشارات پوران پژوهش

٪۴۶
۲۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال گنجینه جامع سوالات ایمنی شناسی

گنجینه جامع سوالات ایمنی شناسی انتشارات سنا

٪۴۸
۳۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مدیریت مالی

مدیریت مالی انتشارات پوران پژوهش

٪۸۲
۱۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی انتشارات پوران پژوهش

٪۶۹
۱۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال گنجینه جامع سوالات آناتومی

گنجینه جامع سوالات آناتومی انتشارات سنا

٪۴۷
۳۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال تست آموز سنا (تاس) روانشناسی رشد

تست آموز سنا (تاس) روانشناسی رشد انتشارات سنا

٪۴۷
۳۴,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال گنجینه بهداشت ایمنی و مواد

گنجینه بهداشت ایمنی و مواد انتشارات سنا

٪۴۹
۲۸,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال بانک سوالات مهندسی کامپیوتر (جلد2)

بانک سوالات مهندسی کامپیوتر (جلد2) انتشارات نصیر

٪۱۰۰
____ تومان
کتاب دیجیتال تاس پرستاری مادران و نوزادان

تاس پرستاری مادران و نوزادان انتشارات سنا

٪۶۸
۱۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اصول ترویج کشاورزی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶

اصول ترویج کشاورزی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶

مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶

زبان عمومی و تخصصی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال توسعه کشاورزی و عمران روستایی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶

توسعه کشاورزی و عمران روستایی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آموزش بزرگسالان - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶

آموزش بزرگسالان - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اصول آموزش کشاورزی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶

اصول آموزش کشاورزی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد