قبولی > دسته بندی کتاب ها > کارشناسی ارشد > کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه کشاورزی منابع طبیعی

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال اصول ترویج کشاورزی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶

اصول ترویج کشاورزی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶

مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶

زبان عمومی و تخصصی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال توسعه کشاورزی و عمران روستایی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶

توسعه کشاورزی و عمران روستایی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آموزش بزرگسالان - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶

آموزش بزرگسالان - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اصول آموزش کشاورزی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶

اصول آموزش کشاورزی - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال جامعه شناسی روستایی - توسعه روستایی

جامعه شناسی روستایی - توسعه روستایی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مدیریت و تعاون روستایی - توسعه روستایی

مدیریت و تعاون روستایی - توسعه روستایی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روان شناسی اجتماعی - توسعه روستایی

روان شناسی اجتماعی - توسعه روستایی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی - توسعه روستایی

اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی - توسعه روستایی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ترویج و آموزش کشاورزی - توسعه روستایی

ترویج و آموزش کشاورزی - توسعه روستایی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زراعت - زراعت و اصلاح نباتات

زراعت - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال بیوشیمی - زراعت و اصلاح نباتات

بیوشیمی - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال کنترل و گواهی بذر -زراعت و اصلاح نباتات

کنترل و گواهی بذر -زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال طرح آزمایش‌های کشاورزی - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

طرح آزمایش‌های کشاورزی - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال خاک‌شناسی - زراعت و اصلاح نباتات

خاک‌شناسی - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز - زراعت و اصلاح نباتات

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آمار و احتمالات - زراعت و اصلاح نباتات

آمار و احتمالات - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال فیزیولوژی گیاهان زراعی - زراعت و اصلاح نباتات

فیزیولوژی گیاهان زراعی - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ژنتیک - زراعت و اصلاح نباتات

ژنتیک - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد