قبولی > دسته بندی کتاب ها > کارشناسی ارشد > کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه کشاورزی منابع طبیعی

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال شیمی مواد غذایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال میکروبیولوژی مواد غذایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی

اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - علوم و مهندسی صنایع غذایی

زبان عمومی و تخصصی - علوم و مهندسی صنایع غذایی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال تکنولوژی مواد غذایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی

تکنولوژی مواد غذایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ریاضیات - علوم و مهندسی صنایع غذایی

ریاضیات - علوم و مهندسی صنایع غذایی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز - زراعت و اصلاح نباتات

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال طرح آزمایش‌های کشاورزی - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

طرح آزمایش‌های کشاورزی - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آمار و احتمالات - زراعت و اصلاح نباتات

آمار و احتمالات - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زراعت - زراعت و اصلاح نباتات

زراعت - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال فیزیولوژی گیاهان زراعی - زراعت و اصلاح نباتات

فیزیولوژی گیاهان زراعی - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال بیوشیمی - زراعت و اصلاح نباتات

بیوشیمی - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال کنترل و گواهی بذر -زراعت و اصلاح نباتات

کنترل و گواهی بذر -زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)

زبان عمومی و تخصصی - مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات) انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اکولوژی - زراعت و اصلاح نباتات

اکولوژی - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اصلاح نباتات -زراعت و اصلاح نباتات

اصلاح نباتات -زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال خاک‌شناسی - زراعت و اصلاح نباتات

خاک‌شناسی - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ژنتیک - زراعت و اصلاح نباتات

ژنتیک - زراعت و اصلاح نباتات انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال رابطه آب و خاک و گیاه - مجموعه علوم و مهندسی آب

رابطه آب و خاک و گیاه - مجموعه علوم و مهندسی آب انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مهندسی زهکشی - مجموعه علوم و مهندسی آب

مهندسی زهکشی - مجموعه علوم و مهندسی آب انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد